Jdi na obsah Jdi na menu
 Nabídne jako hlavní nové území Outland. Do této země bude možné projít portálem v Blasted Lands. Mnoho nových High-Level dungeonů jak v Azerothu, tak i v Outlandu

-----Dvě nové rasy-----


Krvaví Elfové(Blood Elves)

Téměř sedm milénií před První válkou přistáli vyhnaní vysocí elfové na pobřeží Lordareonu, aby našli nový domov. Vůdcem těchto odpadlíků byl Dath'Remar Sunstrider, jehož přezdívka znamená "ten, který kráčí ve dne".

Odříznuti od magické moci Studny věčnosti, zdroje své nesmrtelnosti a moci, mnoho vysokých elfů, kvůli odlišnému počasí nebo na následky vyhladovění, zemřelo během jejich dlouhé cesty. K těmto útrapám byli elfové ještě nuceni opustit svojí první osadu v Tirisfal Glades, kvůli tajemné zlé síle, díky níž mnoho z nich zešílelo.

Jak se tlačili dále do vnitrozemí, vysocí elfové vyvolali krvavý spor s prohnanými barbarskými troly Zul'Amanu, kteří kontrolovali většinu severních oblastí Lordareonu. Nakonec dorazili vyhnanci do oblasti, jejíž zalesněné mýtiny jim připomínali jejich vzdálený domov v Kalimdoru. Elfové vyhnali Amani troly, kteří zde sídlili a založili království
Quel'Thalas.

Použijíc lahvičku posvátné vody ukradené z první Studny věčnosti, vytvořili vysocí elfové fontánu mystické moci na místě, kde se sbíhají linie mocných energií Quel'Thalasu. Fontánu pojmenovali Sluneční studna a její mocná tajemná magie naplňovala a posilovala všechny vysoké elfy na Azerothu. Tak bylo založeno město Silvermoon. Moc vysokých elfů rostla, díky tomu mohli seslat zakletí na les, aby mohli žít ve věčném jaru.
Elfští mágové vytvořili monolitické runové kameny podél hranic Quel'Thalasu; tyto masivní kameny napájeli mocný magický štít určený k zamaskování elfské magie před mimodimenzionálními hrozbami a chránit zemi před invazí. Tvrdě zasloužený mír potrvá zhruba čtyři tisíce let.
Draenei

Téměř před dvaceti pěti tisíci lety vznikla rasa eredarů na světě Argusu. Byli nesmírně inteligentní a měli přirozené nadání pro magii ve všech jejích nesčetných formách. Využívajíc jejích darů vytvořili ohromnou a podivuhodnou společnost.

Naneštěstí eredarské schopnosti přitáhli pozornost Sargerase, Ničitele světů. Právě začal svojí Planoucí křížovou výpravu (Burning Crusade), aby vymýtil všechen život ve vesmíru a věřil, že talentovaní eredaři by mohli být klíčovou částí ve vedení jeho nesmírné démonické armády, kterou shromažďoval. Proto kontaktoval tři eredarské nejvýznamější vůdce: Kil'jaedena, Archimonda a Velena. Výměnou za jejich loajalitu jim nabídl nevýslovnou moc a znalosti.

Ačkoliv nabídka zněla velice lákavě, Velen měl vizi budoucnosti, která ho naplnila strašlivým děsem. Sargeras mluvil pravdu: eredar, který se připojí k Temnému titánu opravdu získá nesmírnou sílu a znalosti. Avšak sami eredaři se promění v démony.

Velen viděl Legii a její strašlivou moc, která svědčila o zkáze, jaká padne na všechna stvoření. Urychleně varoval Kil'jaedena a Archimonda, ale oni zavrhli jeho námitky, neboť již byli zlákáni Sargerasovými sliby. Slíbili věrnost Sargerasovi a byli přeměněni do obrovských bytostí nekonečného zla.

Pouhá síla, které Sargeras velel dělala přímou opozici nemyslitelnou. Velen téměř ztratil naději, ale jeho modlitby o pomoc byli vyslyšeny. Neznámá bytost přišla k Velenovi a vysvětlila, že je jednou z naaru, rasy vnímajích energetických bytostí usilujících o zastavení Plamené legie. Naaru nabídli, že vezmou Velena a další podobně smýšlející do bezpečí.
Uklidněný, Velen shromáždil ostatní erdary, kteří se doposud odmítli připojit k Sargerasovi. Pojmenujíc se draenei, v řeči eredarů "ti vyhnaní", renegádi stěží uprchli z Argusu s Planoucí legií pouze okamžik za sebou. Kil'jaeden se rozzuřil nad tím, co považoval za Velenovu zradu a démoni přísahali, že budou pronásledovat Velena a zbytek draenei na konec vesmíru, pokud bude třeba.

Legie pronásledovala draenejce po mnoho tisíc let. Draenejci navštívili mnoho světů a prozkoumali velkou část známého vesmíru v jejich pátrání po bezpečném úkrytu. Legie dosud nevzdala stíhání uprchlíků. Mezitím tajemná rasa naaru obdarovala draeneijce znalostmi a mocí pocházejícími od Světla. Naaru vysvětlili, že zde jsou jiné síly ve vesmíru, které se postaví Planoucí legii. Jednoho dne je naaru spojí do jediné nezastavitelné armády Světla. Silně ovlivněni jejich slovy, přísahali draeneijci ctít světlo a dodržovat altruistické (nesobecké) ideály naarů.

Velen a jeho draenejci se konečně usadili na odlehlém a mírumilovném světě, který vypadal jako ideální útočiště. Pojmenovali ho Draenor, "Útočiště vyhnanců", a začali tajně zase znovu budovat svojí společnost. Vždy na pozoru před objevením Kil'jaedenovými armádami, drželi Velen a jeho mystici magii skrytou po mnoho generací.

Po čase draenei potkali a spřátelili se s šamanským kmenem orků, který žil na poklidných pastvinách na jihu. Draenei a orkové se respektovali, ale mimo navázání omezených obchodních vztahů se většinou se drželi ve svém.

Navzdory opatrnosti draenei, Kil'jaeden objevil jejich skryté útočiště na Draenoru. Naučil mnohé o světě a jeho obyvatelích a velmi ho zaujala mocná orčí rasa. V jeho mysli se vytvořil plán, k jehož provedení okamžitě přikročil. Mohl přesně vidět, jak zformovat orky do nástroje jeho hněvu. Byla to jen otázka času.

A tak začal Ki'jaeden kazit orky, nejprve skrze staršího šamana Ner'zhula a poté skrze jeho učedníka Gul'dana. Orkské klany se oddali pouze umění války a připojili se k formování jednotné vražedné Hordy. Dokonce ti nejmoudřejší šamané se učili magii warlocků a opustili učení, které kdysi ctili.

Hladce zmanipulovaní ze stavu opatrného uznávání do slepé zuřivosti a krvežíznivosti, orkové zaútočili na draeneijce. Tento krvavý konflikt trval téměř osm let, ale vítězství orků bylo nevyhnutelné. Draenei byli mocným protivníkem díky jejich silám získanými od Světla, ale démony posedlá Horda byla přesto silnější. Orkové zabili skoro osmdesát procent draeneijské rasy, zbytek nechali uprchnout do bezpečí na odlehlá zákoutí světa.

Později však draenejci, kteří bojovali proti Hordě a přežili, zjistili, že byli ovliněni zkaženou energií, kterou tak volně využívali orčí warloci. Tito draenei od té doby zmutovali do nižších form, vedoucí k sérii poddruhů. Broken (Zlomení) a Lost Ones (Ztracení) jsou dvě takové genetické odnože. Jejich zdeformovaná těla nesou jen hrubou podobu hrdých draenejců, kterými kdysi byli a množství z nich navíc zešílelo.
-----Nová profese-----


Jewelcrafting

Pomocí ní bude možné vytvářet nejrůznější šperky a těmi pak osazovat vybavení (podobně jako tomu bylo v Diablu II). Spolu s touto profesí přicházejí i nové, soketové předměty (socketed items), u nichž bude možné Jewelcrafting využít. Létající mounti v outlandu - s dosažením maximálního levelu 70 mohou hráči získat létající cestovní zvíře Netherdragona, pomocí kterého lze dosáhnout výše umístěných míst tohoto světa. Netherdragon bude plně ovladatelný, ale nelze jej používat mimo Outland.Maximální level navýšen na 70. Spolu s ním přibude také 10 talent bodů (61-70).-----Nova země-----


Outland

Roztrhané pustiny Outlandu bývaly kdysi překrásnou domovinou Orků, Draenorem. Po skončení Druhé Války ale Aliance vstoupila na tento svět, aby nadobro skoncovala s hrozbou, kterou pro ní Horda znamenala. Ke svému zděšení však útočníci Aliance zjistili, že vládce Hordy, Ner'zhul vybudoval v Draenoru řadu dalších prostorových bran vedoucích do dosud neznámých světů. Když se jej nájezdníci pokusili dostihnout, Ner'zhul otevřel své portály v pokusu o zbabělý útěk. Bohužel pro všechny obyvatele toho světa, mocná energie z bran vyústila v mohutnou explozi, která navěky roztrhala celý Draenor na kusy.O téměř třináct let později, na konci Třetí Války, objevil padlý lovec démonů Illidan, že zbytky Draenoru stále existují a plují na astrálních proudech energií z Twisting Nether. Po porážce rukou prince Arthase unikl Illidan se svými věrnými do zbytků Draenoru, kterému se nyní přezdívá Outland. Během krátké doby ovládl většinu jeho chaotického území a zapečetil poslední z Ner'zhulových prostorových bran, kterou do tohoto světa vešel.Přestože je stále nezpochybnitelným vládcem této zpustošené země, žije Illidan neustále ve strachu, že by ho tu mohli objevit jeho největší nepřátelé - především Arthas, který se stal novým Králem Lichů. Také přeživší vládci démonů po Illidanovi stále pásli.V současnosti je Outland domovem mnoha roztroušených kmenů rasy Draenei, primitivních Orků a také mnoha různých démonických příšer. I agenti Plamenné Legie prozkoumávají toto místo jakožto zajímavou strategickou pozici pro svou Plamennou Křížovou Výpravu za vyhlazením všeho živého ve vesmíru. Do Outlandu budou hráči moci vstoupit skrze Temný Portál, který se nachází v Blasted Lands. Portál bude aktivován pomocí velkého questu, kterého se může zúčastnit větší počet hráčů na všech realmech. Blizzard na tomto questu ještě pracuje a zatím se ví jen to, že se v něm budou hledat ztracené stránky Medivhovy knihy kouzel.Důvod proč je Portál do Outlandu znovu otevřen, je prostý. Arcimág Khadgar, který je již léta považován za mrtvého, se z Outlandu nějak vrátí, aby varoval obyvatele Azerothu před hrozbou Plamenné Legie. Všechny rasy se tak musí do Outlandu vydat a postavit se hrozbě Legie a zároveň i obyvatelům tohoto prastarého světa. Pro vstup do Outlandu nemusí mít hráči původní maximální level (60). Stačí být něco kolem 54 a můžete se vydat za řadou nových dobrodružství v počáteční lokaci Hellfire Peninsula. Na tomto území se dříve událo mnoho bitev a zbylo zde také několik základen lidí a orků.
-----Ostatni-----


- Mnoho nových potvor včetně epických world bossů
- Tisíce nových questů
- Tisíce nových předmětů

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář